ญี่ปุ่นเปิดประเทศ


...

หลังปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสองปีกว่า ญี่ปุ่นก็เริ่มประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง แต่ยังคงควบคุมอย่างเข้มงวด
 - ต้องมีแผนการเดินทางชัดเจน
 - ต้องขอวีซ่า
 - ต้องมีผู้ติดตามควบคุมตลอดการเดินทาง
 - ต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นติดตามตัว 

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเข้าญี่ปุ่นในฐานะนักท่องเที่ยว ทางเราสามารถดำเนินการให้ท่านได้ ค่าใช้จ่ายเฉพาะการรับรองวีซ่าท่านละ 11,000 เยน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเฉพาะค่าเอกสารรับรองวีซ่าเท่านั้น ทางลูกค้าต้องชำระค่าทำแผน ค่าวีซ่า และค่าใช้อื่นเองทั้งหมด ลูกค้าสามารถกำหนดแผนการเดินทางได้เองภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  อย่างไรก็ตามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ในอนาคต

แม้ญี่ปุ่นจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกับยกเว้นมาตรการตรวจหาเชื้อโควิดให้แก่ผู้เดินจากบางประเทศรวมทั้งประเทศเมื่อมาถึงสนามบินประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ต้องตรวจอีก แต่ยังคงต้องแสดงผลการโควิดเป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบินไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง หลังเปิดมาเกือบเดือนยอดผู้ติดเชื้อในประเทศก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด นับว่าเป็นสัญาณดี รัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะพิจารณาเปิดท่องเที่ยวแบบเต็มรูป

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาญี่ปุ่นในฐานะนักท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางเราได้ครับ

 

 

Tags

Recent Post