รถเช่าพร้อมคนขับ TOYOTA COASTER


...

Toyota CAOSTER ขนาดที่แนะนำคือ 10 - 17 ที่นั่ง ปริมาณสัมภาระไม่เกิน 10 ใบ หรือไม่มีสัมภาระสามารถโดยสารได้ทั้งหมด 21 ที่นั่ง มีความคล่องตัวสูงหากเปรียบเทียบกับรถทัวร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่ไม่เหมาะสำหรับคณะที่เกินกว่า 17 ท่าน หรือมีสัมภาระมากกว่า 10 ใบ ราคาค่าบริการในเขตโตเกียววันละ 115,000 เยน เขตคันโต/ฟุจิ/นิกโก 125,000 เยน เขตอื่นๆ เช่นคันไซ ชูบุ คิวชู ฮกไกโด วันละ 130,000 เยน รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับ ค่าอาหารคนขับ ค่าประกันอุบัติเหตุสามารถใช้รถได้วันละ 300 กิโลเมตร 13 ชั่วโมง และไม่เกิน 21:00 นาฬิกา  (ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ ไม่รวมค่าขึ้นฟุจิชั้น 5 )  ส่วนทิปขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้า

 

Tags

Recent Post