รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ 9 ที่นั่ง


...

โตโยต้า GrandCabin ความจุผู้โดยสารสูงสุด 9 ที่นั่ง (ไม่รวมคนขับ) สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ 10 - 12 ใบ ขึ้นกับขนาดของกระเป๋าเดินทาง

ค่าบริการรถพร้อมคนขับแบบเหมาจ่าย รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับ ค่าอาหารคนขับเรียบร้อยแล้ว

 • บริการ รับหรือส่งสนามบินคิดเป็นเที่ยว ค่าบริการขึ้นกับระยะทาง เริ่มต้นเที่ยวละ 30,000 เยน
 • โตเกียว ชิบะ คะนะกะวะ ไซตะมะ วันละ 70,000 เยน
 • ฟุจิ นิกโก โกเต็มบะ ฮะโกะเนะ วันละ 75,000 เยน
 • จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู เช่น โทชิงิ ยะมะนะชิ โอซากา นาโกยา เกียวโต
 • เกาะชิโกกุ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน ต้องใช้บริการขั้นต่ำ 2 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • ภูมิภาคชูโงกุ หรือ ฮิโรชิมะ วันละ 75,000 เยน และต้องใช้บริการขั้นต่ำ 2 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • ภูมิภาคโทโฮะกุ เช่น ฟุกิชิมะ อิวะเตะ ยะมะกะตะ มิยะกิ อะโอโมริ วันละ 75,000 เยน และต้องใช้บริการ 2 วันติดต่อกันขึ้นไป 
 • เกาะฮกไกโด ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
 • เกาะคิวชู โอกินาวา * ค่าบริการวันละ 80,000 เยน และใช้บริการ 4 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวค่าบริการพิจารณาแบบรายต่อรายขึ้นกับระยะทาง จำนวนวันของการใช้งาน
 • พื้นที่ซึ่งไม่มีรถประจำอยู่ค่าบริการจะแตกต่างจากค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายวัน
 • ค่าบริการรับส่ง อาจสูงกว่าค่าบริการเหมาจ่ายเต็มวัน หากระยะทางไปกลับของรถมากกว่าระยะทางที่ให้บริการในแต่ละวัน แม้ลูกค้าจะใช้บริการเพียงขาเดียวก็ตาม
 • ค่าบริการแบบวันเดียวในบางพื้นที่อาจสูงกว่าค่าบริการเหมาจ่ายเต็มวันทั่วไป (โปรดสอบถามก่อน) โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งไม่มีรถประจำอยู่
 • เกาะคิวชู เกาะโอกินาวา ต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • บริการคนขับให้แก่ลูกค้าที่จัดหารถมาเอง ค่าบริการวันละ 25,000 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก)

เงื่อนไขการใช้รถเช่าพร้อมคนขับ
– วันละ 350 กิโลเมตร โดยนับระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลาย ซึ่งอาจจะเป็นโรงแรม ที่พัก สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น

– วันละ 12 ชั่วโมง นับจากเวลานัดหมาย เช่นนัด 08:00 น. แต่ออกรถในเวลา 09:00 น. บริการก็จะสิ้นสุดลง 20:00 น. กรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมายเดิม

– ไม่เกิน 21:00 น. แม้การใช้รถจะไม่ถึง 350 กิโลเมตร ระยะเวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมง การให้บริการก็จะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื่อให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ยกเว้นวันที่ต้องส่งออกสนามบิน ไม่เกิน 23:59 น.

(การจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป หรือหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ จะลดน้อยลงไป)


ติดต่อสอบถามทางทางไลน์กดได้เลย

Tags

Recent Post