รถเช่าในญี่ปุ่น 9 ที่นั่งพร้อมคนขับ


...

TOYOTA GrandCabin 

รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ขนาดใหญ่จำนวน 9 ที่นั่งพร้อมคนพนักงานขับรถรวมเป็น 10 ที่นั่ง เหมาะสำหรับคณะไม่เกิน 9 ท่าน สามารถขนสัมภาระได้ปริมาณมาก ประมาณท่านละ 1 ใบใหญ่ๆ  รถทุกคันที่นำมาให้บริการเป็นรถมาตรฐานจากโรงงานโตโยต้า จำนวนที่นั่งที่เหมาะสมสำหรับรุ่นนี้คือคณะที่มีผู้โดยสารตั้งแต่ 5 ท่านถึง 9 ท่าน โดยที่ลูกค้าสามารถโดยสารได้เต็มที่ 9 ที่นั่ง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบจำเป็นต้องใช้เบาะพิเศษเท่านั้น ในราคาค่าบริการเดียวกัน

ค่าบริการ (รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักของพนักงานขับรถ ค่าอาหารของพนักงานขับรถ)

  • เขตโตเกียว ชิบะ คะนะกะวะ ไซตะมะ วันละ 70,000 เยน
  • จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู เช่น โทชิงิ ยะมะนะชิ โอซากา นาโกยา เกียวโต เกาะชิโกกุ ค่าบริการวันละ 75,000 เยน
  • เกาะฮกไกโด เกาะคิวชู* ค่าบริการวันละ 80,000 เยน * เกาะคิวชู ต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป
  • พื้นที่อื่นๆ พิจารณาแบบรายต่อราย
  • ค่าบริการรับ ส่ง สนามบิน หรือย้ายโรงแรม เป็นข้อตกลงแบบรายต่อราย จุดต่อจุด
  • ค่าบริการสำหรับระยะทางไกล เช่น โตเกียว ไป โอซากา เป็นข้อตกลงแบบรายต่อราย
  • ให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง
  • ระยะทาง 350 กิโลเมตร
  • ไม่เกิน 21:00 น. แม้ระเวลายังไม่ครบ 12 ชม. หรือระยะทางยังไม่ครบ 350 กม.
  • ใช้บริการไม่ถึง 3 วันติดต่อกันรับจองล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน

 

ค่าบริการเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักพนักงานขับรถ ค่าประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่รวม ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าขึ้นฟุจิทุกชั้น

(ถ้ามากัน 9 ท่านเต็มพิกัดใส่กระเป๋าได้ท่านละใบนะครับ ที่สำคัญกระเป๋าต้องเป็นขนาดปกติ ไม่ใช่แบบที่สายการบินเรียกว่า OverSize ครับ)

คำถามที่มักจะพบได้บ่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะนั่ง 10 คน ได้มั้ย คำตอบก็คือ "ไม่ได้ครับ" เหตุผลหลักๆ ไม่เพียงแค่ผิดกฎหมายเท่านั้น กรณีเกิดอุบัติเหตุประกันภัยจะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง คนขับรถต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเอง หากบาดเจ็บสาหัสก็อาจต้องถูกยึดใบอนุญาตขับรถหรือรับโทษทางอาญาสถานหนักได้ การจัดคณะให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของรถเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก หากผู้โดยสารเกินกว่า 9 ท่าน และมีกระเป๋าเดินทางติดตัวไปด้วย ต้องใช้รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทางเรามีรถแบบ 17 ที่นั่ง ไว้คอยบริการลูกค้าที่มากกว่า 9 ท่าน หรือมีกระเป๋าเดินทางปริมาณมาก 

Tags

Recent Post