รับจัดทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว


...

เปิดให้บริการแล้วสำหรับการจัดแพ็กเกจทัวร์ ไม่ว่ากลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ หรือจะทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัว ทัวร์กับเพื่อกับฝูง ทัวร์ดูงาน จัดทัวร์ญี่ปุ่นแบบครบวงจร จัดทัวร์ตามใจลูกค้า ไม่ว่าจะตามงบประมาณ ตามความชอบจะกิน จะช็อป จะเที่ยว ลูกค้ากำหนดเอง รับจัดทัวร์ตั้งแต่พร้อมตั๋วเครื่องบิน หรือเฉพาะโรงแรมกับการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น 

ในการจัดแพ็กเกจทัวร์จะต้องประสานกันอย่างใกล้ชิด ตัดสินใจร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการเดินทาง ทั้งนี้ลูกค้าอาจเลือกกำหนดงบประมาณเอง หรือ กำหนดสายการบิน กำหนดโรงแรม กำหนดอาหาร 

(เมื่อจองแล้วหากมีการยกเลิกการจองในบางส่วน จะคืนเงินค่าบริการตามที่ทางเราได้คำนวณต้นทุนไว้แล้วเท่านั้นโดยไม่อ้างอิงกับค่าบริการที่จ่ายจริงไม่ว่าค่าบริการส่วนนั้นจะสูงกว่าหรือต่ำกว่า ส่วนการยกเลิกทั้งหมดอาจมีค่าบริการในการยกเลิกตามต้นทุนจริง)

Tags

Recent Post