โอซากา-รถเช่าพร้อมคนขับสื่อสารไทยในญี่ปุ่น


...

นครโอซะกะ เมืองหลวงแห่งภูมิภาคคันไซหรือคิงกิ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากมหานครโตเกียว ใจกลางโอซากะอยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 600 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง หากเดินทางโดยรถไฟ Super Express SHINKANSEN ก็จะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง 23 นาที (เวลาอาจไม่เท่ากันในแต่ละขบวน)

(กำลังปรับปรุงบทความเนื่องจากข้อมูลเดิมสูญหาย)
 

Tags

Recent Post