โอซากา-รถเช่าพร้อมคนขับสื่อสารไทยในญี่ปุ่น


...

นครโอซะกะ เมืองหลวงแห่งภูมิภาคคันไซหรือคิงกิ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากมหานครโตเกียว ใจกลางโอซากะอยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 600 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง หากเดินทางโดยรถไฟ Super Express SHINKANSEN ก็จะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง 23 นาที (เวลาอาจไม่เท่ากันในแต่ละขบวน)

โอซากะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น (CFA ตามระบบการแบ่งภูมิอากาศของเคิปเปน) มี 4 ฤดูกาลแบ่งแยกกันชัดเจน ในหน้าหนาวในอากาศหนาว อุณหภูมิลดลงต่ำสุดในเดือนมกราคม เฉลี่ย 9.3 องศาเซลเซียส โอซากะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยจะมีหิมะตกในช่วงฤดูหนาว ส่วนในฤดูใบไม้ผลิ มีอากาศเย็น แต่จะค่อยๆร้อนและชื้นมากขึ้น จนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม จากนั้น หน้าร้อนจะมีอากาศร้อนและชื้น ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงกลางวันอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงกลางคืนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วงที่นครโอซากะค่อนข้างเย็น โดยช่วงต้นฤดูจะคล้ายกับฤดูร้อน และปลายฤดูจะคล้ายกับฤดูหนาว

Tags

Recent Post