ไทย-ญี่ปุ่น เปลี่ยนรัชสมัย


...

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะทรงมีพระประสงค์จะสละราชสมบัติตั้งแต่ก่อนในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเสด็จสววรคต รัฐบาลญี่ปุ่นต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อให้พระองค์สละราชสมบัติได้ ส่วนประเทศไทยเมื่อรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต รัชกาลที่ 10 ก็เสด็จขึ้นครองราชตามกฎมณเฑียรบาล ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ได้ทรงสถาปนารัชทายาทไว้แล้ว ส่วนประเทศก็เช่นเดียวกัน สมเด็จพระจักรพรรดนะรุฮิโตะทรงขึ้นครองราชย์ตามกฎมณเฑียรบาล และเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยของเรามีพระราชบรมพิธีราชาภิเษก ส่วนประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นในเดือนตุลาคม 2562

Tags

Recent Post