Manza Onsen


...

มันซะ อนเซ็น เป็นแหล่งแช่น้ำพุร้อนในจังหวัดกุมมะ ได้น้ำพุร้อนจากภูเขาชิระเนะ ซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับ Kusatsu Onsen ที่ขึ้นเรื่องคุณภาพน้ำแร่ดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงโตเกียวประมาณ 3-4 ชม. ระหว่างทางเราสามารถแวะเมืองคะรุอิซะวะ น้ำตกขิระอิโตะ อุทยานหินโอะนิโอะชิดะชิ เป็นต้น สามารถไปเช้า เย็นกลับจากโตเกียวได้ สถานที่แนะนำเลยก็คือโรงแรมมันซะปรินส์ (Manza Prince Hotel) เพราะมีบ่อแช่น้ำแร่วิว 360 องศา ในหน้าหนาวเราจะเห็นยอดเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ ไม่เว้นแม้ข้างๆ บ่อเราจะสัมผัสหิมะได้ 

 

บริการรถเช่าพร้อมคนขับเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน ทัศนศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น ค่าบริการเหมาจ่าย รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับ ค่ใช้จ่ายส่วนตัวของคนขับแล้ว 

ค่าใช้จ่ายขึ้นกับรุ่นของรถที่เลือก โดยค่าบริการรถไม่เกิน 9 ที่นั่งโดยสารเริ่มต้นวันละ 70,000 เยนในกรุงโตเกียว ออกนอกพื้นที่กรุงโตเกียววันละ 75,000 เยน เกาะคิวชู เกาะโอกินาวา เกาะฮกไกโด วันละ 80,000 เยน

 

ค่าบริการรถไม่เกิน 18 ที่นั่งค่าบริการในกรุงโตเกียววันละ 110,000 เยน ,ฟุจิ นิกโก หรือเขตคันโต วันละ 120,000 เยน , นาโกยา โอซากา โอกินาวา คิวชู ฮกไกโด วันละ 130,000 เยน 

 

Tags

Recent Post